Historia

Pierwsze wzmianki o Pradze pojawiły się już w 1432r. Na prawobrzeżnym terenie znajdował się bujny las, natomiast po jego wypaleniu, powstała nowa osada, którą nazwano Praga, właśnie po ówcześnie nazywanym „wyprażeniu" lasu. W 1791r, miejscowość Praga została przyłączona do Warszawy. W trakcie rozrastania się Warszawy, do Pragi przyłączono osadę Szmulowizna, potocznie nazywaną obecnie Szmulki.

Jak cała Warszawa, tak i tereny Pragi były wielokrotnie niszczone i odbudowane podczas zawirowań historycznych. W czasie II wojny światowej Praga nie uległa jednak tak dużym zniszczeniom, jak lewobrzeżna strona miasta.

Obecnie ze względu na swoją historię Praga cieszy się coraz większym zainteresowaniem artystów i turystów. Powstaje coraz więcej galerii, muzeów i interesujących lokali gastronomicznych.

© Lochowska - All Rights Reserved