Drugi etap inwestycji

Architektura budynku, który powstanie w drugim etapie budowy będzie nawiązywać do zrewitalizowanej kamienicy z pierwszego etapu i tworzyć spójną całość.

© Lochowska - All Rights Reserved