Front kamienicy

Front kamienicy został wykonany z najwyższą starannością i wykończony granitem. Wejście na wewnętrzny dziedziniec zabezpieczone zostało stylowymi drewnianymi wrotami.

© Lochowska - All Rights Reserved